01 - Ashiq Xanlar - Bash saritel.mp3
02 - Ashiq Xanlar - Yaniq Keremi.mp3
03 - Ashiq Xanlar - Celili.mp3
04 - Ashiq Xanlar - Kohne ruhani.mp3
05 - Ashiq Xanlar - Aran gozellemesi.mp3
06 - Ashiq Xanlar - El havasi.mp3
07 - Ashiq Xanlar - Dubeyti.mp3
08 - Ashiq Xanlar - Du.mp3
09 - Ashiq Xanlar - Bash muxemmesi.mp3
10 - Ashiq Xanlar - Celili.mp3

 

DOWNLOAD