Əminə Yusifqızı - Albomlları

Əminə Yusifqızı - Adam olmadıq.mp3
Əminə Yusifqızı - Ağlaram.mp3
Əminə Yusifqızı - Ağrılak kimi.mp3
Əminə Yusifqızı - Ana.mp3
Əminə Yusifqızı - Ana (2).mp3
Əminə Yusifqızı - Analar ölməyəydi kaş.mp3
Əminə Yusifqızı - Apar məni göylərə.mp3
Əminə Yusifqızı - Arzularım gözə gəldi.mp3
Əminə Yusifqızı - Ata.mp3
Əminə Yusifqızı - Atadır.mp3
Əminə Yusifqızı - Ay Ana.mp3
Əminə Yusifqızı - Aydan balam.mp3
Əminə Yusifqızı - Ayrılar sükütla bir-birimizdən.mp3
Əminə Yusifqızı - Ayrılıq.mp3
Əminə Yusifqızı - Bağışla məni bağışla.mp3
Əminə Yusifqızı - Bari soruş.mp3
Əminə Yusifqızı - Başa düş məni.mp3
Əminə Yusifqızı - Bax mənə.mp3
Əminə Yusifqızı - Bənövşə.mp3
Əminə Yusifqızı - Bəxtimlə barışa bilmirəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Biləndən bəri.mp3
Əminə Yusifqızı - Biləsən gərək.mp3
Əminə Yusifqızı - Bilmirəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Bir son bahar da düşdü ömrümün təqvimindən.mp3
Əminə Yusifqızı - Biri sənsən, Biri mən.mp3
Əminə Yusifqızı - Boylanıb baxırsan itən keçmişə.mp3
Əminə Yusifqızı - Bu dünyanın yolları.mp3
Əminə Yusifqızı - Bu sevgi günbəgün oldürür bizi.mp3
Əminə Yusifqızı - Bu sevğiylə yaşaram.mp3
Əminə Yusifqızı - Çəkmişəm sinəmə bir həsrət dağı.mp3
Əminə Yusifqızı - Çıxma qarşıma.mp3
Əminə Yusifqızı - Darıxmışam.mp3
Əminə Yusifqızı - Dedin.mp3
Əminə Yusifqızı - Demirəm ki, sevməlisən.mp3
Əminə Yusifqızı - Dəniz.mp3
Əminə Yusifqızı - Dəymə qəlbimə.mp3
Əminə Yusifqızı - Dönərəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Dözə bilmirəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Eşqin yoludur.mp3
Əminə Yusifqızı - Gedirəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Gəl gülüm.mp3
Əminə Yusifqızı - Gəlmə gülüm, gəlmə.mp3
Əminə Yusifqızı - Gizli Dünya.mp3
Əminə Yusifqızı - Görüşünə gələndə.mp3
Əminə Yusifqızı - Gözlər əsir olub mənə baxacaq.mp3
Əminə Yusifqızı - Gözlərinə de ki.mp3
Əminə Yusifqızı - Gözlyirəm yolunu.mp3
Əminə Yusifqızı - Günah işlədərək səni vevmişəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Günahkar özünsən.mp3
Əminə Yusifqızı - Hardasan.mp3
Əminə Yusifqızı - Hərdən bir mənə bax.mp3
Əminə Yusifqızı - Həsrət.mp3
Əminə Yusifqızı - İki əl örtdü gözlərimi.mp3
Əminə Yusifqızı - İki yolun ayrıcında.mp3
Əminə Yusifqızı - İlk məhəbbət.mp3
Əminə Yusifqızı - İlk Qar.mp3
Əminə Yusifqızı - İnan Allaha.mp3
Əminə Yusifqızı - İnanmıram bu dünyaya.mp3
Əminə Yusifqızı - İncimə ey yar.mp3
Əminə Yusifqızı - İndi bilirəm.mp3
Əminə Yusifqızı - İndi daha inanmıram.mp3
Əminə Yusifqızı - İstədim.mp3
Əminə Yusifqızı - İstəyirəm səni unudam tamam.mp3
Əminə Yusifqızı - İtgin məhəbbət.mp3
Əminə Yusifqızı - Kaş ki, səni görməyəydim.mp3
Əminə Yusifqızı - Kaş olmayaydı.mp3
Əminə Yusifqızı - Kaş rastlaşmayaydıq.mp3
Əminə Yusifqızı - Küsmüşəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Mələk donlu iblis.mp3
Əminə Yusifqızı - Mən bilsəm ki,.mp3
Əminə Yusifqızı - Mən elə bilirdim.mp3
Əminə Yusifqızı - Mən eləbilirdim ölərəm sənsiz.mp3
Əminə Yusifqızı - Mən varam.mp3
Əminə Yusifqızı - Mənə bir sərgi salonu verin.mp3
Əminə Yusifqızı - Mənə deyir taleyimsən.mp3
Əminə Yusifqızı - Məni.mp3
Əminə Yusifqızı - Mənim gözlərimlə baxsan dünyaya.mp3
Əminə Yusifqızı - Mənim könlüm deyir ki...mp3
Əminə Yusifqızı - Mənlə barış.mp3
Əminə Yusifqızı - Nakam qalarsan.mp3
Əminə Yusifqızı - Nə xoşbəxtmişəm bir zaman.mp3
Əminə Yusifqızı - Necə əl çəkim.mp3
Əminə Yusifqızı - Nənha ölərəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Nəsihət ya etiraf.mp3
Əminə Yusifqızı - Nəyimə gərəkdir.mp3
Əminə Yusifqızı - Neyləmişəm mən sənə.mp3
Əminə Yusifqızı - Neylərəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Niyə gəlmirsən.mp3
Əminə Yusifqızı - Niyə məni ututmusan ilahi.mp3
Əminə Yusifqızı - Niyə oldu axı.mp3
Əminə Yusifqızı - O da sənsən.mp3
Əminə Yusifqızı - Oğul, Amandır.mp3
Əminə Yusifqızı - Öldürməkdir sənin peşən.mp3
Əminə Yusifqızı - Ömrümün qərib axşamı kimi.mp3
Əminə Yusifqızı - Ömür keçir.mp3
Əminə Yusifqızı - Qalar.mp3
Əminə Yusifqızı - Qar yağır sevgimizə.mp3
Əminə Yusifqızı - Qara gözlər.mp3
Əminə Yusifqızı - Qayıtma daha.mp3
Əminə Yusifqızı - Qayıtma geri.mp3
Əminə Yusifqızı - Qaytar.mp3
Əminə Yusifqızı - Qaytar həmin eşqi.mp3
Əminə Yusifqızı - Qaytar mənə.mp3
Əminə Yusifqızı - Qəlbimi.mp3
Əminə Yusifqızı - Qəmli könül.mp3
Əminə Yusifqızı - Qızıl gül.mp3
Əminə Yusifqızı - Qurban olum.mp3
Əminə Yusifqızı - Qurban olum mən.mp3
Əminə Yusifqızı - Qurban olum mən (2).mp3
Əminə Yusifqızı - Sabiranə.mp3
Əminə Yusifqızı - Şair nə tez qocaldın sən.mp3
Əminə Yusifqızı - Sandım.mp3
Əminə Yusifqızı - Sən belə deyildin.mp3
Əminə Yusifqızı - Sən mənə nə verdin.mp3
Əminə Yusifqızı - Sən varlığın eynisən.mp3
Əminə Yusifqızı - Səni qadın çağırır.mp3
Əminə Yusifqızı - Sənin gözünlə.mp3
Əminə Yusifqızı - Sənin yoxluğunu indi bilirəm.mp3
Əminə Yusifqızı - Sənsiz.mp3
Əminə Yusifqızı - Şikayət.mp3
Əminə Yusifqızı - Silinəydi bu gün mənim ömrümdən.mp3
Əminə Yusifqızı - Silinməz.mp3
Əminə Yusifqızı - Sorağındayam.mp3
Əminə Yusifqızı - Söyləmə.mp3
Əminə Yusifqızı - Susmuşam.mp3
Əminə Yusifqızı - Tanıya bilmədim özüm özümü.mp3
Əminə Yusifqızı - Tənhasan.mp3
Əminə Yusifqızı - Ümid yox.mp3
Əminə Yusifqızı - Ürək səsim.mp3
Əminə Yusifqızı - Ürəyimizi qorü.mp3
Əminə Yusifqızı - Ürəyimlə bacarmıram, Ay Allah.mp3
Əminə Yusifqızı - Vəfasız.mp3
Əminə Yusifqızı - Yalan.mp3
Əminə Yusifqızı - Yalanmış bu məhəbbət.mp3
Əminə Yusifqızı - Yaman qorxuram.mp3
Əminə Yusifqızı - Yandırma məni.mp3
Əminə Yusifqızı - Yenə o bağ olaydı.mp3
Əminə Yusifqızı - Yeni bir Dünya.mp3
Əminə Yusifqızı - Yoxdursənin salamın.mp3
Əminə Yusifqızı - Yuxuma gəlsəydin.mp3
Əminə Yusifqızı - Zəng elə.mp3
Əminə Yusifqızı - Воспоминание.mp3
Əminə Yusifqızı - Не жалею.mp3
Əminə Yusifqızı - Радость и печаль.mp3
Əminə Yusifqızı - Ты помнишь друг.mp3

   

DOWNLOAD - Turbobit

 

    

Amina Yusiqizi Albom Kolleksiyasi

Emine Yusifqizi - Albom Kolleksiyasi