Əziz Göyçəli - Albomları

Əziz Göyçəli - Baş sarıtel.mp3
Əziz Göyçəli - Beş açılan.mp3
Əziz Göyçəli - Cəlili.mp3
Əziz Göyçəli - Gödək donu.mp3
Əziz Göyçəli - Heyva gülü.mp3
Əziz Göyçəli - Kaymakanın qızları.mp3
Əziz Göyçəli - Köçəri yallı.mp3
Əziz Göyçəli - Mehmani.mp3
Əziz Göyçəli - Mehrabi.mp3
Əziz Göyçəli - Mərcanlar.mp3
Əziz Göyçəli - Naxçivani.mp3
Əziz Göyçəli - Orta sarıtel.mp3
Əziz Göyçəli - Reyhani.mp3
Əziz Göyçəli - Ruhani döndərməsi.mp3
Əziz Göyçəli - Şirvan bulaq.mp3
Əziz Göyçəli - Tello.mp3
Əziz Göyçəli - Tərəkəmə.mp3

 

DOWNLOAD - Turbobit