CD - 1

01. Ali Rıza Kural - Hâvi
02. Ali Rıza Kural - Hemîşe Dilde Sühan Elde Saz-kârımdır
03. Ali Rıza Kural - Nice Bir Bülbül-i Nâlân Gibi Feryad Edeyim
04. Ali Rıza Kural - Biyâ ki Kadd-i Tü Der Bağ-ı Can Nihâl-i Menest
05. Ali Rıza Kural - Ney Taksimi
06. Ali Rıza Kural - Hab-gâhı Yâre Girdim
07. Ali Rıza Kural - Yok mu Cânâ Âşıka Hiç Şefkatin
08. Ali Rıza Kural - Bilmem ki Nedendir Bana Sen Hor Bakıyorsun
09. Ali Rıza Kural - Gönlümün Ezhâr İçinde
10. Ali Rıza Kural - Ağlasam Her Lahza Hakkım Yok mudu
11. Ali Rıza Kural - Görsem Seni Doyunca
12. Ali Rıza Kural - Yine Bir Gül-nihâl
13. Ali Rıza Kural - Hafif
14. Ali Rıza Kural - Gönlüm Heves-i Zülf-i Siyeh-kâre Düşürdüm
15. Ali Rıza Kural - Dü Çeşminden Gitmez Aşkın Hayali
16. Ali Rıza Kural - Bir Nev Civansın
17. Ali Rıza Kural - Kanun Taksimi
18. Ali Rıza Kural - Aman Câna Beni Şâd Et
19. Ali Rıza Kural - Bir Hâdise Var
20. Ali Rıza Kural - Yandım Deminden
21. Ali Rıza Kural - Dök Zülfünü Meydane Gel

CD - 2

01. Ali Rıza Kural - Ud Taksimi
02. Ali Rıza Kural - Bülbül Gibi Pür Oldu Cihan Nağmelerimden
03. Ali Rıza Kural - Gönlümü Dûçâr Eden
04. Ali Rıza Kural - Açıl Ey Gonca-yı Sad-berk
05. Ali Rıza Kural - Keman Taksimi
06. Ali Rıza Kural - Nerdesin Nerde Acep
07. Ali Rıza Kural - Ben Sana Gönül Verdim Vereli
08. Ali Rıza Kural - Yoktur Zaman Gel
09. Ali Rıza Kural - Aldı Beni İki Kaşın Arası
10. Ali Rıza Kural - Hafif ( Mini Mini Peşrev )
11. Ali Rıza Kural - Vücud İkliminin
12. Ali Rıza Kural - Nedir a Sevdiğim Söyle Bu Hâlin
13. Ali Rıza Kural - Semâlarda Güneş Hâlâ İnmiyor
14. Ali Rıza Kural - Tereddüt
15. Ali Rıza Kural - Üç Yıl Beni Sevdânın
16. Ali Rıza Kural - Kanun Taksimi ( Rast )
17. Ali Rıza Kural - Birlikte Bir Akşam Mey Nûş Edelim Gel
18. Ali Rıza Kural - Kanlar Döküyor
19. Ali Rıza Kural - Sana Ey Cânımın Cânı Efendim
20. Ali Rıza Kural - Bitmez Tükenmez Bu Dert
21. Ali Rıza Kural - Başka Söz Söylemem

 

 

DOWNLOAD - Uploaded.net

DOWNLOAD - Turboot.ru

DOWNLOAD - Turbobit.net

DOWNLOAD - Uptodo.net

Flac, Mp3 + Direk Link (VIP)

 
Yüksek Kalite > Direk Link > Detaylı Bilgi > Burada <