CD-1


01. Bekir Sıdkı Sezgin - Nevâ Kâr
02. Bekir Sıdkı Sezgin - Nevâ Yürüksemai
03. Bekir Sıdkı Sezgin - Rast Tanbur Taksimi
04. Bekir Sıdkı Sezgin - Rast Kâr
05. Bekir Sıdkı Sezgin - Rast Beste
06. Bekir Sıdkı Sezgin - Rast Yürüksemai
07. Bekir Sıdkı Sezgin - Pençgah Kanun Taksimi
08. Bekir Sıdkı Sezgin - Pençgah Beste
09. Bekir Sıdkı Sezgin - Zavil Ağırsemai
10. Bekir Sıdkı Sezgin - Nikriz Yürüksemai
11. Bekir Sıdkı Sezgin - Dügâh Ney Taksimi
12. Bekir Sıdkı Sezgin - Dügâh Kâr
13. Bekir Sıdkı Sezgin - Görmüş Mü Mislin Aya Zamane
14. Bekir Sıdkı Sezgin - Sünbüli Zülfün Döküp Gerdanına
15. Bekir Sıdkı Sezgin - Bilmiyorum Noldu Bu Dem Ey Gönül


CD-2


01. Bekir Sıdkı Sezgin - Sûzi Dil Peşrev
02. Bekir Sıdkı Sezgin - Sûzi Dil Ağırsemai
03. Bekir Sıdkı Sezgin - Yandıkça Oldu Sûzân Kalbi Şerer Feşanım
04. Bekir Sıdkı Sezgin - Açmıştı Alev Gibi Çehrendeki Güller
05. Bekir Sıdkı Sezgin - Her Bir Bakışında Neşe Buldum
06. Bekir Sıdkı Sezgin - Hicaz Kemençe Taksimi
07. Bekir Sıdkı Sezgin - Hasreti Rûyinle Giryân Olduğum Demdir Bu Dem
08. Bekir Sıdkı Sezgin - Kul Oldum Bir Cefa Kâre Cihan Bağında Gül Femdir
09. Bekir Sıdkı Sezgin - Terkeyledi Gerçi Beni Ol Mâhcemalim
10. Bekir Sıdkı Sezgin - Hicaz Ney & Tanbur Müşterek Taksim
11. Bekir Sıdkı Sezgin - Hasret Oldu Yaktı Ciğerim Ey Ruhi Alim
12. Bekir Sıdkı Sezgin - Hüzzam Ney Taksimi
13. Bekir Sıdkı Sezgin - Usandırdım Mı Ayâ Gül Cemali Arzı Halimle
14. Bekir Sıdkı Sezgin - Olsa Alem Reşki Gül Zarı İrem
15. Bekir Sıdkı Sezgin - Bekledim Yıllarca Lakin Gelmedin Ey Nazlı Yar
16. Bekir Sıdkı Sezgin - Kürdilihicazkar Kanun Taksimi
17. Bekir Sıdkı Sezgin - Kürdilihicazkar Şarkı
18. Bekir Sıdkı Sezgin - Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım
19. Bekir Sıdkı Sezgin - Her Kimde Vardır Aşk İptilası
20. Bekir Sıdkı Sezgin - Berdâr Olalı Zülfüne Yâr Fikrü Hayalim

 

 

Direk - İndir